Kategorijos

Ray

Įsakymų žurnalas

2.50 €

Darbo sutarčių registracijos žurnalas A4,12l.

1.67 €

Gaisrinės saugos insrtuktažų registracijos žurnalas

2.70 €

Kasos operacijų žurnalas A4 horizontalus

5.20 €

Kasos operacijų žurnalas A4 vertikalus

5.20 €

Gautų dokumentų registras

2.50 €

Siunčiamos korespondencijos registracijos žurnalas

2.30 €

Nelaimingų atsitikimų susijusių su darbu registracijos žurnalas

2.30 €

Valstybinės kontroles institucijų patikrinimų registracijos žurnalas

2.20 €

Sutarčių registras

2.90 €

Pinigų kasoje, banko sąskaitoje ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalas

2.70 €

Darbuotojų supažindintų su pareiginiais nuostatais registravimo žurnalas

2.92 €

Darbo sutarčių registracijos žurnalas

6.73 €

Darbotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnalas

1.45 €

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

2.81 €

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registracijos žurnalas

2.81 €

Darbuotojų supažindintų su darbo tvarkos taisykėmis registravimo žurnalas

2.54 €

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registracijos žurnalas

2.70 €

Sandelio apskaitos knyga

3.68 €

Knyga didžioji Nr.Ž/O-18

3.70 €

Knyga didžioji A4 Nr.Ž/O-18,36l.

4.00 €

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas

2.10 €

Gyventojo individualios veiklos pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas

2.50 €

Kasos knyga (ne kiekvieną dieną)

4.80 €

Kasos knyga (kiekvieną dieną)

3.50 €

Asmens medicininė knygelė

0.75 €

Ūkių operacijų registracijos žurnalas

4.22 €

Statybos darbų žurnalo priedas F-7

3.50 €

Statybos darbų žurnalo priedas F-24-F-25

3.50 €

Statybos darbų žurnalas

14.50 €

Ūkinių operacijų registravimo žurnalas, F-2 I, 24 lp.

4.22 €

Įsigitų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registracijos žurnalas

2.50 €

Gaunamų PVM s.-f.registras

3.50 €

Išrašomų PVM s.-f. registras

2.50 €

Akcininkų registravimo žurnalas

2.50 €

Maisto žaliavų ir produktų laikymo žurnalas

2.50 €

Valymo darbų registravimo žurnalas

2.50 €

Šiluminio apdorojimo temperatūros ir laiko registravimo žurnalas

2.50 €