Kategorijos

Ray

Įsakymų žurnalas

2.50 €

Gaisrinės saugos insrtuktažų registracijos žurnalas

2.20 €

Elektroninio kasos aparato kasos žurnalas

4.55 €

Elektroninio kasos aparato kasos žurnalas

4.50 €

Gaunamos korespondencijos registracijos žurnalas

2.30 €

Siunčiamos korespondencijos registracijos žurnalas

2.30 €

Nelaimingų atsitikimų susijusių su darbu registracijos žurnalas

2.20 €

Valstybinės kontroles institucijų patikrinimų registracijos žurnalas

2.20 €

Sutarčių registravimo žurnalas

3.60 €

Darbo sutarčių registracijos žurnalas

2.20 €

Darbotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnalas

1.45 €

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registracijos žurnalas

2.20 €

Sandelio apskaitos knyga

2.20 €

Knyga didžioji Nr.Ž/O-18

4.98 €

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žiniaraštis

3.20 €

Gyventojo individualios veiklos pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas

3.20 €

Kasos knyga (ne kiekvieną dieną)

4.10 €

Kasos knyga (kiekvieną dieną)

2.35 €

Asmens medicininė knygelė

0.75 €

Ūkių operacijų registracijos žurnalas

2.65 €

Statybos darbų žurnalo priedas F-24-F-25

2.95 €

Statybos darbų žurnalas

14.50 €

Įsigitų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registracijos žurnalas

2.50 €

Gaunamų PVM s.-f.registras

2.50 €

Išrašomų PVM s.-f. registras

2.50 €

Akcininkų registravimo žurnalas

1.95 €

Maisto žaliavų ir produktų laikymo žurnalas

2.50 €

Valymo darbų registravimo žurnalas

2.50 €

Šiluminio apdorojimo temperatūros ir laiko registravimo žurnalas

2.50 €