Kategorijos

Ray

Įsakymo žurnalas

2.50 €

Gaisrinės saugos insrtuktažų registracijos žurnalas

1.94 €

Elektroninio kasos aparato kasos žurnalas

3.90 €

Elektroninio kasos aparato kasos žurnalas

4.50 €

Gaunamos korespondencijos registracijos žurnalas

2.32 €

Siunčiamos korespondencijos registracijos žurnalas

2.32 €

Nelaimingų atsitikimų susijusių su darbu registracijos žurnalas

2.04 €

Valstybinės kontroles institucijų patikrinimų registracijos žurnalas

1.85 €

Sutarčių registravimo žurnalas

3.04 €

Darbo sutarčių registracijos žurnalas

1.95 €

Darbotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnalas

2.03 €

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registracijos žurnalas

1.86 €

Sandelio apskaitos knyga

3.24 €

Knyga didžioji Nr.Ž/O-18

4.98 €

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žiniaraštis

2.63 €

Gyventojo individualios veiklos pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas

2.63 €

Kasos knyga (ne kiekvieną dieną)

4.10 €

Kasos knyga (kiekvieną dieną)

2.35 €

Asmens medicininė knygelė

0.70 €

Ūkių operacijų registracijos žurnalas

2.58 €

Statybos darbų žurnalas

14.72 €

Įsigitų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registracijos žurnalas

2.61 €

Gaunamų PVM s.-f.registras

3.04 €

Išrašomų PVM s.-f. registras

2.90 €

Akcininkų registravimo žurnalas

1.96 €

Maisto žaliavų ir produktų laikymo žurnalas

2.38 €

Valymo darbų registravimo žurnalas

2.38 €

Šiluminio apdorojimo temperatūros ir laiko registravimo žurnalas

2.38 €